รายละเอียดการรับสมัคร

โควตาโรงเรียนโครงการแนะแนวโควตาโครงการโรงเรียนแนะแนว

1. โรงเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเข้าไปแนะแนวการศึกษาตามรายชื่อที่ปรากฏด้านล่างนี้ ทางมหาวิทยาลัยมีโควตา เพื่อรับนิสิตในรอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยที่
ถ้าเป็นนักเรียนที่สมัครโดยตรงกับอาจารย์แนะแนว โดยเป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนิสิต(รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 ทางมหาวิทยาลัยจะรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
ทางมหาวิทยาลัยจะมอบทุุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับดีของโรงเรียน ที่ผ่านการพิจารณาจากทางโรงเรียนแล้ว โดยจะเป็นทุนการศึกษาใน 2 คณะ ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ โดยจะต้องสมัครผ่านอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนที่มีชื่อปรากฏ ตามรายชื่อที่มหาวิทยาลัยเข้าไปแนะแนวเท่านั้น
ระยะเวลาในการรับสมัครโดยตรงกับทางอาจารย์แนะแนวภายใน 31 มีนาคม 2560

2. รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโควตาโรงเรียนที่เข้าแนะแนว ได้แก่

Cinque Terre