หลักสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพCinque Terre

คณะทันตแพทยศาสตร์

(ยังไม่เปิดรับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2560)

Cinque Terre

คณะสัตวแพทยศาสตร์

(ยังไม่เปิดรับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2560)

Cinque Terre

คณะเทคนิคการแพทย์

หากน้องๆ ชอบการทดลอง ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีด้านการเเพทย์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะเทคนิคการเเพทย์กับเรา

Cinque Terre

คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

หากน้องๆ เป็นคนรักงานบริการ รักความสะอาด คณะพยาบาลที่นี่เปิดกว้างให้โอกาสทุกๆ คนค่ะ

Cinque Terre

คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ของเรามีให้เลือกสถานที่เรียนได้ 3 ที่นะคะ วัชรพล กาญจนบุรี และบุรีรัมย์

Cinque Terre

คณะพยาบาลศาสตร์
บุรีรัมย์

พี่ๆ ที่จบจากที่นี่ ประกอบอาชีพรับราชการ เป็นพยาบาลใน รพ.รัฐ และเอกชน นอกจากนั้นยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในและต่างประเทศอีกด้วย

Cinque Terre

คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี

คณะสาธารณสุขฯ สามารถทำงานได้หลากหลายสาขาอาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม งานวิเคราะห์ระบบ และสายงานอื่นๆ อีกมากมาย

Cinque Terre

คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์

คณะสาธารณสุขฯ มีให้เลือกเรียนได้ 2 ที่นะคะ คือ บุรีรัมย์และกาญจนบุรี หากน้องๆ อยู่ใกล้ที่ไหนสามารถสมัครเรียนได้ตามที่สะดวกค่ะ